Opdrachtgevers

Hiernaast ziet u de logo’s van opdrachtgevers van EC&I.
Klik op één van de logo’s om direct naar de bijbehorende tekst te gaan.

Opdrachtgevers

Scheldezoom BV, Ziekenhuisapotheek Zeeland(2016)
Scheldezoom BV levert de geneesmiddelen voor de beide ziekenhuizen in Zeeland, ouderenzorg en psychiatrie in de regio.
Peter Engelen is gevraagd tijdelijk de leiding van de apotheek over te nemen.
De eigenaren wilden Scheldezoom (deels) verkopen maar waren onzeker over hoe en wat.
Peter heeft na uitgebreid onderzoek en overleg ook met potentiële kopers een voorstel voorgelegd voor een verkooptraject.
Dat is door de instellingen geaccepteerd.
Gesprekken met de kopers werden gepland.
Een bestuurswisseling en nieuwe inzichten maakten dat de eigenaren een maand later besloten vooralsnog niet te verkopen.
Daarmee was de kern van de opdracht verdwenen.

www.scheldezoom.nl