Consultancy

Soms zit een organisatie even vast in haar strategisch beleid, is er behoefte aan externe begeleiding bij een speciaal project of bent u op zoek naar adviezen over bijvoorbeeld samenwerking.
In zulke gevallen kan Engelen Consultancy & Interimmanagement als onafhankelijk adviseur uitkomst bieden.

In zo kort mogelijke tijd maakt Engelen Consultancy & Interimmanagement uw vraagstelling concreet.
Op basis van onderzoek en interviews komt EC&I met een schriftelijk voorstel of advies, vaak vergezeld van praktische tips.
Daarmee kunt u zelf weer verder aan de slag gaan om de gewenste resultaten te behalen.